Usługi księgowe


Oferujemy kompleksową obsługę finansowo-księgową. Prowadzimy m.in. księgi przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, ewidencje VAT...

Czytaj dalej

 Doradztwo podatkowe


Udzielamy porad z zakresu obowiązków i procedur podatkowych, sporządzamy pisemne opinie w zakresie interpretacji przepisów podatkowych...

Czytaj dalej

 Obsługa kadr


Prowadzimy kartoteki pracownicze, sporządzamy listy płac, prowadzimy rozliczenia składek ZUS przedsiębiorców...

Czytaj dalej

 Pozostałe usługi


Weryfikujemy księgi i sprawozdania księgowe, przygotowujemy analizy ekonomiczne, sporządzamy sprawozdania dla GUS, NBP ...

Czytaj dalej


Wizytówka

KONTABL


KONTABL 92 Sp. z o.o.

Adres:
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa
Nip: 5260011977
Regon: 011550373

Nazwa

      Kontabl 92 Sp. z o.o.

      Dawniej

Kancelaria Podatkowa
Biuro Rachunkowe

Kontabl s.c.
M. Gago, E. Kleniewska

 

 

 

 

 

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną       odpowiedzialnością
 

Wspólnicy:

Marlena Gago
doradca podatkowy

 

Elżbieta Kleniewska
doradca podatkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie

Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług
 
 

Uprawnienia:

Marlena Gago
Wpis na listę doradców podatkowych nr 00024
Licencja na usługowe prowadzenie ksiąg nr 3841/97

 

Elżbieta Kleniewska
Wpis na listę doradców podatkowych nr 00025
Licencja na usługowe prowadzenie ksiąg nr 1171/96

Przedmiot działalności

      Działalność rachunkowo-księgowa,
      doradztwo w zakresie prowadzenia firmy (PKD 6920Z)

      Doradztwo podatkowe świadczone 

      za pośrednictwem firm współpracujących

 

 

Zatrudnienie:

Kilkunastu wykwalifikowanych pracowników
– specjalistów z zakresu:
- rachunkowości
- rozliczeń podatkowych
- kadr i płac
oraz personel administracyjny i pomocniczy

 

 

 

 

 

 

 

 


Jak działamy


 

Nie twierdzimy, że jesteśmy najlepsi, najbardziej profesjonalni, najtańsi, że o swojej dziedzinie wiemy wszystko i jeszcze trochę więcej, ale ponad trzydzieści lat na trudnym i ryzykownym rynku jest naszą najlepszą rekomendacją.

 

1. Oferujemy kompleksową bieżącą obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dla firm i osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz świadczenie usług doradztwa podatkowego tak w ramach stałego nadzoru jak i doraźnej pomocy.

2. Działamy rzetelnie, stale podnosimy kwalifikacje, dbamy o szkolenie pracowników, śledzimy zmiany przepisów i interpretacji, korzystamy ze zdobyczy techniki usprawniających współpracę z naszymi klientami, a w razie potrzeby korzystamy z pomocy sprawdzonych współpracowników.

 

3. Robimy wszystko, aby rozliczenia naszych klientów pozostawały w zgodzie z prawem - aby fiskus dostał, co mu się należy, a klient zapłacił dokładnie tyle, ile musi.

 

4. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, nie stosujemy sztywnych procedur, naszych klientów traktujemy indywidualnie, pochylając się z uwagą nad każdą nawet najdrobniejszą sprawą.

 

Swoją ofertę kierujemy do indywidualnych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, organizacji społecznych, a także osób nieprowadzących działalności gospodarczej „mających sprawy” w urzędach skarbowych, oczekujących rzetelnej, fachowej pomocy i ceniących współpracę opartą na dobrych kontaktach interpersonalnych.


Oferta

Kompleksowa obsługa

Księgowo - finansowa

Księgi rachunkowe, w tym również dla firm produkcyjnych

Księgi przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Ewidencje VAT

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Przygotowywanie raportów i analiz finansowych

Doradztwo

Podatkowe

Udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków i procedur podatkowych

Sporządzanie pisemnych opinii w zakresie interpretacji przepisów podatkowych

Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi

Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych

Przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych

Usługi podatkowe świadczone są za pośrednictwem firm współpracujących

Obsługa

Kadrowo - płacowa

Prowadzenie kartotek pracowniczych

Sporządzanie list płac

Prowadzenie rozliczeń podatku od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę

Sporządzanie niezbędnych informacji, deklaracji i ewidencji

Prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców

Przygotowywanie regulaminów, umów, aneksów, zaświadczeń i innych dokumentów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Usługi

Dodatkowe

Wyprowadzanie zaległości

Weryfikacja ksiąg i sprawozdań księgowych

Analizy ekonomiczne

Przygotowywanie informacji dla celów kupna-sprzedaży przedsiębiorstw

Przygotowywanie polityki rachunkowości dla firm

Sporządzanie sprawozdań dla GUS

Sporządzanie sprawozdań dla NBP

inne